ราคาสายเชื่อมต่อภาพ PBA สาย HDMI, สาย HDMI TO FIBER, 4K, 8K, ทองแดงแท้

เลือกซื้อได้ทั้งยกกล่องและแบ่งขาย อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น  ตัวต่อ & หัวแปลง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ยอดสั่งซื้อเกิน 7,000 บาท ส่งฟรีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามจริง

 

สาย HDMI

สาย HDMI ทองแดงแท้

CB-HDMI50 สาย HDMI ทองแดงแท้ (50 เมตร) 8,500.-

สาย HDMI Black

CB-HDMIB015 สาย HDMI BLACK (1.5 เมตร) 40.-

สาย HDMI ธรรมดา

CB-HDMI015 สาย HDMI (1.5 เมตร) 40.-
CB-HDMI03 สาย HDMI (3 เมตร) 65.-
CB-HDMI05 สาย HDMI (5 เมตร) 100.-
CB-HDMI10 สาย HDMI (10 เมตร) 220.-
CB-HDMI15 สาย HDMI BLACK (15 เมตร) 350.-
CB-HDMI20 สาย HDMI BLACK (20 เมตร) 550.-
CB-HDMI30 สาย HDMI BLACK (30 เมตร) 1,500.-

สาย HDMI 4K

4K-HDMI015 สาย HDMI แบบ 4K (1.5 เมตร) 170.-
4K-HDMI03 สาย HDMI แบบ 4K (3 เมตร) 250.-
4K-HDMI05 สาย HDMI แบบ 4K (5 เมตร) 350.-
4K-HDMI10 สาย HDMI แบบ 4K (10 เมตร) 450.-
4K-HDMI15 สาย HDMI แบบ 4K (15 เมตร) 650.-
4K-HDMI20 สาย HDMI แบบ 4K (20 เมตร) 1,100.-

สาย HDMI FIBER

HDMI 4K

HD-2FO4K/20M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (20 เมตร) 1,100.-
HD-2FO4K/30M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (30 เมตร) 1,300.-
HD-2FO4K/40M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (40 เมตร) 1,500.-
HD-2FO4K/50M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (50 เมตร) 1,700.-
HD-2FO4K/70M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (70 เมตร) 2,000.-
HD-2FO4K/100M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (100 เมตร) 2,300.-
HD-2FO4K/200M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (200 เมตร) 5,500.-
HD-2FO4K/300M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (300 เมตร) 7,700.-
HD-2FO4K/400M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (400 เมตร) 10,500.-

HDMI 8K

HD-2FO8K/10M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (10 เมตร) 1,300.-
HD-2FO8K/20M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (20 เมตร) 1,500.-
HD-2FO8K/30M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (30 เมตร) 1,700.-
HD-2FO8K/40M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (40 เมตร) 1,900.-
HD-2FO8K/50M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (50 เมตร) 2,100.-
HD-2FO8K/60M สาย HDMI Fiber Optic 2.0 4K (60 เมตร) 2,300.-