ราคาสายไฟเบอร์ออฟติก OWIRE สาย Outdoor, Armored, สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก, Patch Cord, Pigtail

เลือกซื้อได้ทั้งยกกล่องและแบ่งขาย อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Fast Connector ตัวต่อ & หัวแปลง และตู้แร็คและอุปกรณ์เสริม

ยอดสั่งซื้อเกิน 7,000 บาท ส่งฟรีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามจริง

 

สายไฟเบอร์ออฟติก

Indoor

OF00044 สายไฟเบอร์ INDOOR G657A1 1CORE (1000 เมตร) 2,000.-

Outdoor

FO-OW11000 สายไฟเบอร์ออฟติก 1CORE +สลิง (1000 เมตร) 2,300.-
FO-OW12000 สายไฟเบอร์ออฟติก 1CORE +สลิง (2000 เมตร) 4,300.-
FO-OW21000 สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE +สลิง (2000 เมตร) 2,800.-
FO-OW22000 สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE +สลิง (2000 เมตร) 5,100.-
FO-OW41000 สายไฟเบอร์ออฟติก 4CORE +สลิง (1000 เมตร) 3,800.-
FO-OW42000 สายไฟเบอร์ออฟติก 4CORE +สลิง (2000 เมตร) 6,300.-
FO-OW61000 สายไฟเบอร์ออฟติก 6CORE +สลิง (1000 เมตร) 4,300.-
FO-OW62000 สายไฟเบอร์ออฟติก 6CORE +สลิง (2000 เมตร) 6,900.-

สายไฟเบอร์ GYXTW (ARMORED)

Outdoor

OF00046 สายไฟเบอร์ GYXTW 4CORE 7.0mm OD (1000 เมตร) 8,000.-
OF00048 สายไฟเบอร์ GYXTW 6CORE 7.0mm OD (1000 เมตร) 9,000.-
OF00057 สายไฟเบอร์ GYXTW 8CORE 7.0mm OD (1000 เมตร) 10,000.-
OF00059 สายไฟเบอร์ GYXTW 12CORE 7.0mm OD (1000 เมตร) 12,000.-

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก

SC/UPC 1 CORE

OF-SU1C050 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว50M) 250.-
OF-SU1C0100 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 100M) 500.-
OF-SU1C0150 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 150M) 600.-
OF-SU1C0200 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 200M) 750.-
OF-SU1C0250 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 250M) 950.-
OF-SU1C0300 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 300M) 1,100.-
OF-SU1C0350 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 350M) 1,200.-

SC/APC 1 CORE

OF-SA1C400 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 400M) 1,400.-
OF-SA1C450 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 450M) 1,500.-
OF-SA1C500 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 500M) 1,600.-
OF-SA1C550 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 550M) 1,700.-
OF-SA1C600 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 600M) 1,900.-

FC/UPC 1 CORE

OF-FU1C100 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 100M) 500.-
OF-FU1C150 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 150M) 600.-
OF-FU1C200 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 200M) 750.-
OF-FU1C250 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 250M) 950.-
OF-FU1C300 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 300M) 1,100.-
OF-FU1C350 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 350M) 1,200.-
OF-FU1C400 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 400M) 1,400.-
OF-FU1C450 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 450M) 1,500.-
OF-FU1C500 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 500M) 1,600.-
OF-FU1C550 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว FC/UPC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 550M) 1,700.-
OF-SA1C600 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 1CORE (ความยาว 600M) 1,900.-

SC/APC 2 CORE

OF-SA2C100 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 100M) 600.-
OF-SA2C150 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 150M) 850.-
OF-SA2C200 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 200M) 950.-
OF-SA2C250 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 250M) 1,100.-
OF-SA2C300 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 300M) 1,300.-
OF-SA2C350 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 350M) 1,500.-
OF-SA2C400 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 400M) 1,400.-
OF-SA2C450 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 450M) 1,700.-
OF-SA2C500 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 500M) 1,900.-
OF-SA2C550 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 550M) 2,000.-
OF-SA2C600 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 600M) 2,200.-

LC/UPC 2 CORE

OF-LC2C200 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว LC/UPC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 200M) 950.-
OF-LC2C400 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 400M) 1,700.-
OF-LC2C600 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 600M) 2,200.-

SC/APC 4 CORE

OF-SA4C100 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 100M) 1,000.-
OF-SA4C150 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 150M) 1,150.-
OF-SA4C200 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 200M) 1,300.-
OF-SA4C250 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 250M) 1,450.-
OF-SA4C300 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 300M) 1,600.-
OF-SA4C350 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 350M) 1,850.-
OF-SA4C400 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 400M) 1,400.-
OF-SA4C450 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 450M) 2,000.-
OF-SA4C500 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 500M) 2,400.-
OF-SA4C550 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 550M) 2,550.-
OF-SA4C600 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 2CORE (ความยาว 600M) 2,800.-

LC/UPC 2 CORE

OF-LC4C200 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว LC/UPC แบบมีสลิง 4CORE (ความยาว 200M) 1,300.-
OF-LC4C400 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 4CORE (ความยาว 400M) 2,000.-
OF-LC4C600 สายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จรูปพร้อมเข้าหัว SC/APC แบบมีสลิง 4CORE (ความยาว 600M) 2,800.-

Patch Cord (แพทคอร์ด)

Indoor

PTSM-00032 PATCH CORD FIBER SC/APC-SC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (1เมตร) 45.-
PTSM-00031 PATCH CORD FIBER FC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (1เมตร) 45.-
PTSM-00030 PATCH CORD FIBER LC/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (1เมตร) 45.-
PTSM-00075 PATCH CORD FIBER SC/APC-FC/APC SM 2.0MM (1เมตร) 45.-
PTSM-00069 PATCH CORD FIBER FC/UPC-SC/APC SM 2.0mm (1เมตร) 45.-
PTSM-00070 PATCH CORD FIBER SC/UPC-SC/APC SM 2.0mm (1เมตร) 45.-
PTSM-00063 PATCH CORD FIBER SC/APC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (1เมตร) 45.-
PTSM-00011 PATCH CORD FIBER SC/APC-SC/APC SM-SX 0.9MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00010 PATCH CORD FIBER FC/UPC-FC/UPC SM-SX 0.9MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00066 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/APC-FC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00021 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-SC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00015 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-SC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00018 PATCH CORD FIBER 9/125 ST/UPC-ST/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00017 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00020 PATCH CORD FIBER 9/125 LC/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00050 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00023 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-FC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00019 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/UPC-ST/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00016 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00014 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00012 PATCH CORD FIBER 9/125 LC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00013 PATCH CORD FIBER 9/125 ST/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (3เมตร) 70.-
PTSM-00064 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-SC/UPC SM-SX G657A1 2.0mm (3เมตร) 70.-
PTSM-00037 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-SC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (5เมตร) 100.-
PTSM-00036 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-SC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (5เมตร) 100.-
PTSM-00035 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (5เมตร) 100.-
PTSM-00034 PATCH CORD FIBER 9/125 LC/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (5เมตร) 100.-
PTSM-00062 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (5เมตร) 100.-
PTSM-00038 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (5เมตร) 100.-
PTSM-00042 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-SC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (10เมตร) 120.-
PTSM-00041 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-SC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (10เมตร) 120.-
PTSM-00040 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (10เมตร) 120.-
PTSM-00039 PATCH CORD FIBER 9/125 LC/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (10เมตร) 120.-
PTSM-00065 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM(10เมตร) 120.-
PTSM-00044 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/UPC-SC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM (10เมตร) 120.-
PTSM-00048 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-SC/APC SM-SX G657A1 2.0MM (20เมตร) 150.-
PTSM-00047 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-SC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM(20เมตร) 150.-
PTSM-00046 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM(20เมตร) 150.-
PTSM-00045 PATCH CORD FIBER 9/125 LC/UPC-LC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM(20เมตร) 150.-
PTSM-00067 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM(20เมตร) 150.-
PTSM-00049 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-FC/UPC SM-SX G657A1 2.0MM(20เมตร) 150.-
PTSM-00074 PATCH CORD FIBER 50/125 SC/UPC-SC/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00059 PATCH CORD FIBER 50/125 LC/UPC-LC/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00056 PATCH CORD FIBER 50/125 FC/UPC-FC/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00054 PATCH CORD FIBER 50/125 ST/UPC-ST/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00071 PATCH CORD FIBER 50/125 SC/UPC-ST/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00072 PATCH CORD FIBER 50/125 SC/UPC-FC/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00073 PATCH CORD FIBER 50/125 LC/UPC-FC/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00058 PATCH CORD FIBER 50/125 LC/UPC-ST/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00057 PATCH CORD FIBER 50/125 LC/UPC-SC/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00055 PATCH CORD FIBER 50/125 FC/UPC-ST/UPC MM-DX OM1 2.0MM (3เมตร) สีส้ม 120.-
PTSM-00027 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-SC/APC SM-DX G657A1 2.0MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00028 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-SC/UPC SM-DX G657A1 2.0MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00025 PATCH CORD FIBER 9/125 LC/UPC-LC/UPC SM-DX G657A1 2.0MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00029 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/UPC-LC/UPC SM-DX G657A1 2.0MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00026 PATCH CORD FIBER 9/125 SC/APC-LC/UPC SM-DX G657A1 2.0MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00024 PATCH CORD FIBER 9/125 FC/APC-FC/UPC SM-DX G657A1 2.0MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00053 PATCH CORD FIBER 50/125 LC/UPC-LC/UPC MM-DX OM3 2.0MM (3เมตร) สีฟ้า 120.-
PTSM-00061 PATCH CORD FIBER 50/125 LC/UPC-ST/UPC MM-DX OM1 2.0MM (15เมตร) สีส้ม 170.-
PTSM-00060 PATCH CORD FIBER 50/125 FC/UPC-ST/UPC MM-DX OM1 2.0MM (15เมตร) สีส้ม 170.-

Outdoor

PTSM-00068 PATCH CORD FIBER OUTDOOR 9/125 FC/UPC-SC/UPC SM-SX G657B3 3.5MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00052 PATCH CORD FIBER OUTDOOR 9/125 SC/APC-SC/APC SM-SX G657B3 3.5MM (3เมตร) 100.-
PTSM-00051 PATCH CORD FIBER OUTDOOR 9/125 SC/UPC-SC/UPC SM-SX G657B3 3.5MM (3เมตร) 100.-

สายพิกเทล (PIGTAIL)

Indoor

FO00011 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core ST/UPC / 50/125 / MM /  (สีส้ม)  (1.5เมตร) 40.-
FO00012 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core SC/UPC / 50/125 / MM / (สีส้ม) (1.5เมตร) 40.-
FO00013 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core LC/UPC / 50/125 / MM / (สีส้ม)  (1.5เมตร) 40.-
FO00014 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core FC/UPC / 50/125 / MM / (สีส้ม) (1.5เมตร) 40.-
FO-PSM-C01 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core LC/UPC / SM / G657A1 / 2.0mm / (1.5เมตร) 25.-
FO-PSM-C02 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core FC/UPC / SM / G657A1 / 2.0mm / (1.5เมตร) 20.-
FO-PSM-C03 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core SC/UPC / SM / G657A1 / 2.0mm / (1.5เมตร) 20.-
FO-PSM-C04 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core SC/APC / SM / G657A1 / 2.0mm / (1.5เมตร) 20.-
FO-PSM-C05 สายพิกเทล (Pigtail) 1Core ST/UPC / SM / G657A1 / 2.0mm / (1.5เมตร) 30.-
FO-PSM-C06 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core SC/UPC / SM / G657A1 / 0.9mm / (1.5เมตร) 280.-
FO-PSM-C07 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core SC/APC / SM / G657A1 / 0.9mm /(1.5เมตร) 280.-
FO-PSM-C08 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core FC/UPC / SM / G657A1 / 0.9mm / (1.5เมตร) 280.-
FO-PSM-C09 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core LC/UPC / SM / G657A1 / 0.9mm / (1.5เมตร) 280.-
FO-PSM-C10 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core LC/UPC / MM / OM3 / 0.9mm / สีฟ้า (1.5เมตร) 350.-
FO-PSM-C15 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core LC/APC / SM-SX /0.9/ (1.2เมตร) 280.-
FO-PSM-C16 สายพิกเทล (Pigtail) 12Core FC/APC / SM-SX /0.9/ (1.2เมตร) 280.-