ราคาสายไฟเบอร์ออฟติก LUMIRA สาย Outdoor, Armored, สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก, Patch Cord, Pigtail

เลือกซื้อได้ทั้งยกกล่องและแบ่งขาย อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Fast Connector ตัวต่อ & หัวแปลง และตู้แร็คและอุปกรณ์เสริม

ยอดสั่งซื้อเกิน 7,000 บาท ส่งฟรีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามจริง

 

สายไฟเบอร์ออฟติก

Outdoor

LFT1-1000 สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE LUMIRA (1000 เมตร) 2,200.-
LFT1-2000 สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE LUMIRA (2000 เมตร) 3,500.-
LFT2-1000 สายไฟเบอร์ออฟติก 2 CORE LUMIRA (1000 เมตร) 2,500.-
LFT2-2000 สายไฟเบอร์ออฟติก 2 CORE LUMIRA (2000 เมตร) 4,400.-

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก

Indoor

LFT-25 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 1 CORE (100เมตร) 480.-
LFT-26 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 1 CORE (150เมตร) 570.-
LFT-27 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 1 CORE (200เมตร) 650.-
LFT-28 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 1 CORE (250เมตร) 740.-
LFT-29 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 1 CORE (300เมตร) 830.-
LFT-30 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 1 CORE (350เมตร) 920.-
LFT-31 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE (100เมตร) 550.-
LFT-32 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE (150เมตร) 650.-
LFT-33 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE (200เมตร) 750.-
LFT-34 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE (250เมตร) 870.-
LFT-35 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE (300เมตร) 970.-
LFT-36 สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE (350เมตร) 10,70.-

สายพิกเทล (PIGTAIL)

Indoor

LFT-02 สายพิกเทล (PIGTAIL) SC/APC SM G657A1 2.0MM LUMIRA (1.5เมตร) 20.-
LFT-03 สายพิกเทล (PIGTAIL) SC/UPC SM G657A1 2.0MM LUMIRA (1.5เมตร) 20.-
LFT-04 สายพิกเทล (PIGTAIL) LC/UPC SM G657A1 2.0MM LUMIRA (1.5เมตร) 25.-
LFT-05 สายพิกเทล (PIGTAIL) FC/UPC SM G657A1 2.0MM LUMIRA (1.5เมตร) 20.-

อุปกรณ์เสริม

Fast Connector (หัวไฟเบอร์ออฟติก)

LCT-01/A หัวไฟเบอร์ออฟติก SC/APC FAST CONNECTOR เขียวเปิดฝา (แพ็ค 10 หัว) 200.-
LCT-01/B หัวไฟเบอร์ออฟติก SC/UPC FAST CONNECTOR เขียวเปิดฝา (แพ็ค 10 หัว) 200.-
LCT-02 หัวไฟเบอร์ออฟติก FC/UPC FAST CONNECTOR เปิดฝา (แพ็ค 10 หัว) 200.-
LCT-03 หัวไฟเบอร์ออฟติก SC/APC FAST CONNECTOR เขียวสเปค True (แพ็ค 10 หัว) 220.-