ราคาสายแลน XLL CAT5e CAT6 สายแลน Outdoor แบบมีสลิง เลือกซื้อได้ทั้งยกกล่องและแบ่งขาย

อุปกรณ์นำสัญญาณต่างๆ เช่น หัว RJ45 คีมเข้าหัว เครื่องเทสสายแลน สาย RG6 กล้องวงจรปิด ตู้แร็คและอุปกรณ์เสริม

ยอดสั่งซื้อเกิน 7,000 บาท ส่งฟรีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามจริง

 

สายสัญญาณ XLL CAT5e

Indoor

XL-I5E300P สายLAN XLL CAT5E INDOOR  (ทองแดงแท้)  (300 เมตร) 2,350.-
XL-I5E100P สายLAN XLL CAT5E INDOOR  (ทองแดงแท้) (100 เมตร) 850.-
XL-I5E300 สายLAN XLL CAT5E INDOOR  (สีรุ้ง) (300 เมตร) 1,150.-
XL-I5E100 สายLAN XLL CAT5E INDOOR (สีรุ้ง) (100 เมตร) 450.-

สายแลนแบบมีไฟ DC/AC

XL-O5EDC500 สายLAN XLL CAT5e+ไฟ Outdoor  (500 เมตร) 4,550.-
XL-O5EDC300 สายLAN XLL CAT5e+ไฟ Outdoor  (300 เมตร) 3,100.-
XL-O5EDC100 สายLAN XLL CAT5e+ไฟ Outdoor  (100 เมตร) 1,100.-

สายแลนแบบมีสลิง

XL-O5ES500 สายLAN XLL CAT5e+สลิง Outdoor (500 เมตร) 3,000.-
XL-O5ES300 สายLAN XLL CAT5e+สลิง Outdoor (300 เมตร) 1,950.-
XL-O5ES100 สายLAN XLL CAT5e+สลิง Outdoor (100 เมตร) 850.-

สายแลนแบบมีสลิง/มีไฟ DC/AC

XL-O5EDC500S สายLAN XLL CAT5e+ไฟ+สลิง Outdoor (500 เมตร) 4,850.-
XL-O5EDC300S สายLAN XLL CAT5e+ไฟ+สลิง Outdoor (300 เมตร) 3,100.-
XL-O5EDC100S สายLAN XLL CAT5e+ไฟ+สลิง Outdoor (100 เมตร) 1,300.-

สายสัญญาณ XLL CAT6

Indoor

XL-I6300P สายLAN XLL CAT6 Indoor  (ทองแดงแท้) (300 เมตร) 3,950.-
XL-I6100P สายLAN XLL CAT6 Indoor  (ทองแดงแท้) (100 เมตร) 1,550.-
XL-I6300 สายLAN XLL CAT6 Indoor (สีรุ้ง) (300 เมตร) 1,450.-
XL-I6100 สายLAN XLL CAT6 Indoor (สีรุ้ง) (100 เมตร) 500.-

Outdoor

XL-O6300P สายLAN XLL CAT6 Outdoor (ทองแดงแท้) (300 เมตร) 4,500.-
XL-O6100P สายLAN XLL CAT6 Outdoor (ทองแดงแท้) (100 เมตร) 1,150.-
YD-O6500 สายLAN XLL CAT6 Outdoor (500 เมตร) 3,100.-
YD-O6300 สายLAN XLL CAT6 Outdoor (300 เมตร) 1,950.-
YD-O6100 สายLAN XLL CAT6 Outdoor (100 เมตร) 750.-

สายแลนแบบมีไฟ DC/AC

XL-O6DC500 สายLAN XLL CAT6 +ไฟ Outdoor (500 เมตร) 4,800.-
XL-O6DC300 สายLAN XLL CAT6 +ไฟ Outdoor (300 เมตร) 3,050.-
XL-O6DC100 สายLAN XLL CAT6 +ไฟ Outdoor (100 เมตร) 1,280.-

สายแลนแบบมีสลิง

XL-O6S500 สายLAN XLL CAT6+สลิง Outdoor (500 เมตร) 3,500.-
XL-O6S300 สายLAN XLL CAT6+สลิง Outdoor (300 เมตร) 2,400.-
XL-O6S100 สายLAN XLL CAT6+สลิง Outdoor (100 เมตร) 950.-

สายแลนแบบมีสลิง/มีไฟ DC/AC

XL-O6DC500S สายLAN XLL CAT6+ไฟ+สลิง Outdoor (500 เมตร) 5,850.-
XL-O6DC300S สายLAN XLL CAT6+ไฟ+สลิง Outdoor (300 เมตร) 3,650.-
XL-O6DC100S สายLAN XLL CAT6+ไฟ+สลิง Outdoor (100 เมตร) 1,480.-

สายสัญญาณ XLL CAT7

Indoor

XL-I7500P สายLAN XLL CAT7 Indoor (500 เมตร) 8,650.-
XL-I7300P สายLAN XLL CAT7 Indoor (300 เมตร) 5,300.-
XL-I7100P สายLAN XLL CAT7 Indoor (100 เมตร) 1,950.-

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป

CAT5e

CBL-5E02 สายสำเร็จแลน CAT5e (2เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 20.-
CBL-5E03 สายสำเร็จแลน CAT5e (3เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 30.-
CBL-5E05 สายสำเร็จแลน CAT5e (5เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 35.-
CBL-5E10 สายสำเร็จแลน CAT5e (10เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 55.-
CBL-5E20 สายสำเร็จแลน CAT5e (20เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 90.-
CBL-5E30 สายสำเร็จแลน CAT5e (30เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 150.-
CBL-5E60 สายสำเร็จแลน CAT5e (60เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 300.-

CAT6

CBL-602 สายสำเร็จแลน CAT6 (2เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 20.-
CBL-603 สายสำเร็จแลน CAT6 (3เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 30.-
CBL-605 สายสำเร็จแลน CAT6 (5เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 35.-
CBL-610 สายสำเร็จแลน CAT6 (10เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 55.-
CBL-620 สายสำเร็จแลน CAT6 (20เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 90.-
CBL-630 สายสำเร็จแลน CAT6 (30เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 150.-
CBL-660 สายสำเร็จแลน CAT6 (60เมตร) สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง, ขาว 300.-

CAT7

CBL-7BU01 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (1.5 เมตร) 90.-
CBL-7BU03 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (3 เมตร) 130.-
CBL-7BU05 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (5 เมตร) 200.-
CBL-7BU10 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (10 เมตร) 350.-
CBL-7BU15 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (15 เมตร) 430.-
CBL-7BU20 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (20 เมตร) 550.-
CBL-7BU30 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (30 เมตร) 800.-
CBL-7BU50 สายสำเร็จแลน CAT7 สีน้ำเงิน (50 เมตร) 1,280.-

CAT8

CBPT010 สายสำเร็จแลน CAT8 (1.5 เมตร) 190.-
CBPT011 สายสำเร็จแลน CAT8 (3 เมตร) 330.-
CBPT012 สายสำเร็จแลน CAT8 (5 เมตร) 430.-
CBPT013 สายสำเร็จแลน CAT8 (10 เมตร) 550.-
CBPT014 สายสำเร็จแลน CAT8 (15 เมตร) 750.-
CBPT015 สายสำเร็จแลน CAT8 (20 เมตร) 950.-